علمی - آموزشی - فرهنگی - رفاهی - بیمه

قابل توجه بازنشستگان ، مستمری بگیران و خردمندان عزیز

با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران را بیمه تکمیلی نموده است لذا برای انصراف خود و همسر و یا افزایش افراد تحت تکفل به دفتر خدمات پستی واقع در خیابان شریفی مراجعه فرمائید.

کمیته بیمه و درمان


+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۳۹۰ساعت 10:59  توسط کانون   |